محصولات پمینا

توت فرنگی 400 گ پمینا

موجود

توت فرنگی 400 گ پمینا
5%

52,800تومان

50,160 تومان

شوید 400 گ منجمد پمینا

موجود

شوید 400 گ منجمد پمینا
5%

39,700تومان

37,715 تومان

سبزی سوپ 400 پمینا

موجود

سبزی سوپ 400 پمینا
5%

39,700تومان

37,715 تومان

اسفناج 400 گ منجمد پمینا

موجود

اسفناج 400 گ منجمد پمینا
5%

39,700تومان

37,715 تومان

لوبیا سبز 400 گرمی پمینا

موجود

لوبیا سبز 400 گرمی پمینا
5%

47,000تومان

44,650 تومان

کاله برگر پمینا

موجود

کاله برگر پمینا
5%

243,000تومان

230,850 تومان

برگر گوسفندی پمینا

موجود

برگر گوسفندی پمینا
5%

249,000تومان

236,550 تومان

کنسرو تن ماهی 150 شیدان

موجود

کنسرو تن ماهی 150 شیدان
5%

74,900تومان

71,155 تومان