محصولات سنجابک

آجیل شور 35 گرمی سنجابک

موجود

آجیل شور 35 گرمی سنجابک
5%

49,000تومان

46,550 تومان

مغز بادام درختی سنجابک

موجود

مغز بادام درختی سنجابک
5%

45,000تومان

42,750 تومان

پسته نمکی سنجابک

موجود

پسته نمکی سنجابک
5%

49,000تومان

46,550 تومان

پسته اکبری سنجابک

موجود

پسته اکبری سنجابک
5%

98,000تومان

93,100 تومان

مغز پسته 60 گرمی سنجابک

موجود

مغز پسته 60 گرمی سنجابک
5%

138,000تومان

131,100 تومان

آجیل شور 75 گرمی سنجابک

موجود

آجیل شور 75 گرمی سنجابک
5%

98,000تومان

93,100 تومان