محصولات هاتی

هاتی نودل 77 گ با طعم مرغ

موجود

هاتی نودل 77 گ با طعم مرغ
20%

15,000تومان

12,000 تومان

هاتی نودل 77 گ با طعم گوشت

موجود

هاتی نودل 77 گ با طعم گوشت
20%

15,000تومان

12,000 تومان