محصولات غرفه خشکبار

خاکشیر

موجود

خاکشیر

70,000 تومان

توت خشک

موجود

توت خشک

85,000 تومان

مغز بنه

موجود

مغز بنه

170,000 تومان

برگه هلو

موجود

برگه هلو

115,000 تومان